logo
<<
X

Disclaimer

Men kan Potver3 niet aansprakelijk stellen als er een of meerdere songs uit het repertoire niet ten gehore gebracht worden tijdens een optreden.


Potver3 heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige juistheid van alle gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. U kunt op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de teksten in deze website, noch kan Potver3 aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het publiceren van onjuiste of onvolledige informatie. Potver3 is niet verantwoordelijk voor de inhoud en vorm van pagina's die door externe links beschikbaar zijn. Potver3 alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet of technische storingen. Informatie van deze site mag uitsluitend voor publicatiedoeleinden worden gebruikt na schriftelijke toestemming van Potver3.